Gezonde School

Gezonde School

Gezonde leerlingen presteren beter! Basisscholen die structureel werken aan de gezondheid van hun leerlingen mogen het vignet Gezonde School voeren. Hiermee laat een school aan ouders zien dat de school de gezondheid van kinderen van groot belang vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Erkende interventie

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Het lespakket van Zit met Pit! valt onder het thema 'Sport en Bewegen' 

Naar het lespakket